ΞVENTS

DŘEVO-KOV-HLAS: Balkánskou magistrálou z Polska do Čech

Folklorně-experimentální zvuková syntéza Ewy Žurakovské – Martina Janíčka – OEM ARTS

13. 3. 2013 19.30 NOD

D-K-Hmale

————-

ART’S BIRTHDAY 2013

2776143.jpeg

http://ab.rozhlas.cz

17. ledna 2013 | 20:00
v experimentální kavárně NOVÁ SYNTÉZA | Dukelských hrdinů 47 | PRAHA 7

                            20:00 All The Lonely Bitches |
       20:40 Martin Smolka: Šeptá to…Ť v interpretaci Boca Loca Lab |
                    20:50  o.e.m. arts (Objects – Electronics – Music) |
21:20 Boca Loca Lab: Vocal LAND |
                                                  21:45 Baromantika |


ALTA HALA 30
Alta HALA 30

Koncert wrgha POWU orchestra :: support: OEM ARTS

10.11.2012 .. 20:00

Roxy/NOD 


OEM ARTS V OBÝVÁKU
amoya artbanka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s