OEM ARTS

OEM ARTS

Česká umělecká skupina sdružující a propojující současné umělce z oblasti zvukové performance, animace a light designu. Inspirováni experimentálními formami umění na pomezí zvuku – hluku – ticha, profilují se zejména v doméně zvukových performancí a instalací. Jsou proměnlivou sestavou s pevným jádrem.

_____________________________________

OEM ARTS [objects ‘ electronics ‘ music]
is a Czech art group comprising of and connecting contemporary artists from the fields of sound performance, animation, and light design. Inspired by experimental art forms using a mix of sound – noise – silence, they specialize mainly in sound performances and installations. The group’s structure is fluctuating with a stable core.

(c) Michal Horacek